Maatschappelijke stage in de sport

Maatschappelijke stage bij Lycurgus: iets voor jou?

Met ingang van het schooljaar 2011-2012 zijn leerlingen uit het voortgezet onderwijs verplicht een maatschappelijke stage te lopen. De VMBO-scholen doen dit meestal in het 3e schooljaar, de HAVO/VWO/Gymnasia in het 4e of 5e schooljaar.
Een mooi project, waar wij als Lycurgus graag ons steentje aan bijdragen. Vanaf het begin is Lycurgus betrokken geweest bij de ontwikkeling van “Maatschappelijke Stages in de Sport” binnen Zaanstad en is één van de voorlopers ten aanzien van het aanbieden van deze stages en de manier waarop dat is georganiseerd.

“Met de maatschappelijke stage maken scholieren kennis met vrijwilligerswerk en leveren een onbetaalde bijdrage aan de samenleving. Onderzoeken laten zien dat leerlingen die stage gelopen hebben meer zelfvertrouwen hebben, meer respect voor anderen creëren en zich bewuster zijn van hun omgeving. Tevens leert de maatschappelijke stage hen zich te ontwikkelen tot actieve burger”.

Bron: tekst wetsvoorstel aan Tweede Kamer

In september 2010 hebben we een pilot gehouden met zes jeugdleden van Lycurgus. Aan de hand van een rouleerschema werden  verschillende taken  uitgevoerd. De dag begon al vroeg met het opbouwen. Vervolgens werd er gerouleerd op het veld (bijhouden scoreborden, startlijsten verzorgen, etc.) en in de kantine. Duidelijk werd dat zowel de stagiaires als de begeleiders (juryleden, kantine­mede­werkers, wedstrijdsecretariaat, opbouwploeg) deze dag positief hebben ervaren. De stagiaires zien wat er allemaal komt kijken bij het houden van een wedstrijd en de begeleiders hebben veel baat gehad aan de extra handen. Win-win dus. En dat is precies wat we bij Lycurgus willen bereiken.
Ook hebben twee atleten in 2011-2012 een volledige maatschappelijke stage (= 30 uur) bij Lycurgus doorlopen. Op een overzicht van mogelijke werkzaamheden geeft de stagiair aan wat hij/zij leuk of juist niet leuk vindt. Aan de hand daarvan wordt een stageplan opgesteld.  Alle betrokkenen, zoals trainers en sectiecoördinatoren, worden op de hoogte gesteld van dit plan. Zij zijn tenslotte degenen die de stagiaires begeleiden en opleiden. 
Wat betreft de werkzaamheden moet je denken aan inzet bij pupillen- of D1-trainingen, trainingen van de G-atleten, helpen bij de Lycurgusrun of tijdens een baanwedstrijd en ook projectmatig wordt een aantal activiteiten georganiseerd die je kunt ondersteunen. Maar ook de onderhoudsploeg kan extra handen gebruiken , evenals de kantine en de activiteitencommissie.

Krijg jij te maken met maatschappelijke stage, dan hopen we dat je deze bij Lycurgus wilt doen. Wij garanderen je een afwisselende, leerzame, maar vooral leuke stage bij je eigen vereniging.