U bent hier: Nieuws > Bestuur > Lycurgus maakt zich hard voor een veilig sportklimaat

Lycurgus maakt zich hard voor een veilig sportklimaat

Afgelopen week presenteerde oud-minister De Vries het rapport van het onderzoek van zijn commissie over seksuele intimidatie of misbruik in de sport.

De cijfers zijn zorgwekkend. Seksuele intimidatie en misbruik komen in de sport vaak voor. Twaalf procent van Nederlandse volwassenen die als kind aan sport deden, heeft op z’n minst één ervaring met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Vier procent van deze volwassenen rapporteert ernstige vormen van seksueel misbruik (aanranding en verkrachting). Medesporters worden in 44 procent van de gevallen als pleger genoemd: een hoger percentage dan het percentage voor begeleiders. De leeftijd waarop de eerste ervaring met seksuele intimidatie en misbruik plaatsvond, ligt bij 76  procent van de gevallen onder de leeftijd van 16 jaar. De commissie constateert dat het dringend noodzakelijk is om seksuele intimidatie en misbruik in de sport veel actiever tegen te gaan. Hierover doet de commissie een aantal aanbevelingen voor de sportbonden en verenigingen.

Lycurgus maakt zich hard voor een veilig sportklimaat met aandacht voor preventie op het gebied van alle vormen van grensoverschrijdend gedrag. Met het verplicht stellen van een VOG voor jeugdtrainers, het opstellen van gedragsregels en het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon is er al een aantal belangrijke stappen genomen. Het rapport van commissie de Vries stimuleert daarbij om nog eens kritisch naar het eigen beleid te kijken en de aanbevelingen zo mogelijk te implementeren. Wij doen dat overigens niet alleen: Lycurgus is aangesloten bij het project “in veilige handen” waarbij Zaanse sportverenigingen zich ten doel stellen en verantwoordelijkheid nemen om een veilig sportklimaat in de Zaanstreek te creëren. Vertrouwenscontactpersonen van de verschillende verenigingen ontmoeten elkaar regelmatig om van elkaar te leren en gezamenlijk op te trekken in de preventie van met name seksueel overschrijdend gedrag. Met de betrokken sportverenigingen willen we een voortrekkersrol vervullen en als voorbeeld dienen voor clubs die nog geen preventiebeleid hebben.

Het preventiebeleid behoeft continu aandacht en aanscherping. In afwachting van het advies van de sportbonden n.a.v. de aanbevelingen van commissie de Vries zullen wij in de loop van volgend jaar weer een aantal activiteiten ondernemen om het onderwerp bij Lycurgus goed onder de aandacht houden. Ondertussen wens ik iedereen een veilig en sportief en 2018 toe waarbij we elkaar aanspreken op ongewenst gedrag, maar zeker ook complimenteren met gewenst gedrag. Ik wil daarbij nog eens wijzen op de gedragsregels die te vinden zijn in de kantine en in de kleedkamers.

Mocht je vragen hebben of behoefte hebben aan een gesprek dan kun je uiteraard contact met me opnemen.

Ellen van Diepen, vertrouwenscontactpersoon AV Lycurgus

ellenvandiepen4@hotmail.com

06-23566920