U bent hier: Nieuws > Bestuur > Najaarsvergadering Lycurgus en voorbespreking

Najaarsvergadering Lycurgus en voorbespreking

Op 30 november om 20.00 wordt de najaarsvergadering gehouden (digitaal). Op de agenda staan in ieder geval de volgende, belangrijke punten:
a. de begroting voor 2021, inclusief het voorstel voor de hoogte van de contributie voor 2021;
b. een voorstel over het vrijwilligersbeleid.
De stukken zullen uiteraard vooraf beschikbaar zijn.

Voor degenen die interesse hebben in de begroting bestaat de mogelijkheid deze op te vragen bij onze penningmeester Marcel van Zoelen (penningmeester@avlycurgus.nl). Een toelichting hierop is ook mogelijk, zoals aangekondigd, op maandag 16 november, van 20 tot 21 uur. Dit is een digitale bijeenkomst, aanmelden kan via hetzelfde adres.
 
Komt allen (digitaal) in ieder geval naar de bijeenkomst op 30 november!
 
Namens het bestuur: Jaap de Koning