U bent hier: Nieuws > Bestuur > Geef je mening!

Geef je mening!

In de najaarsvergadering van november 2020 is het volgende voorstel goedgekeurd:
“Het bestuur vraagt de instemming van de leden om - vanaf 2021 - van ieder lid een actieve inzet verplicht te stellen. De wijze waarop zal - samen met de leden - worden uitgewerkt en ter instemming worden voorgelegd in de ledenvergadering in het voorjaar van 2021.”

Inmiddels heeft het bestuur hierover een voorstel samen gesteld en dat wil ze graag voorleggen aan de leden. De opmerkingen zullen worden verwerkt en uiteindelijk brengt het bestuur dit ter goedkeuring in op de ledenvergadering van 29 maart 2021.

Het voorstel luidt als volgt:

  • een verplichte inzet van de leden om taken binnen de vereniging uit te voeren, vanaf 1 mei 2021;

  • de inzet geldt voor:

    • Alle betalende leden;

    • Voor de jeugd (pupillen t/m CD’s) geldt het voor de ouders.

  • Het is een morele verplichting, met andere woorden: “Iedereen doet iets voor de club, dus jij ook!” We leggen dus nadrukkelijk geen financiële sanctie op, maar we gaan degenen die niks doen, vanaf 1 september wel bellen met de vraag waarom ze nog niet gereageerd hebben, en wat ze zouden willen doen.

  • na 1 jaar, dus op 1 juli 2022, maken we de stand op. Als 90% van de leden (en ouders) actief is, gaan we door met dit beleid. Zitten we (behoorlijk) lager, dan gaan we ons als bestuur alsnog beraden over een meer strikt beleid, met mogelijk financiële sancties.

Aan alle leden de uitnodiging om hierover vooraf al je mening over te laten horen. Dat kan op maandag 22 februari om 20.00 uur. Stuur een mail naar beleid@avlycurgus.nl en dan krijg je een Teamslink toegezonden.

Namens het bestuur, Jaap de Koning