U bent hier: Nieuws > Bestuur > Bestuur bericht AV Lycurgus

Bestuur bericht AV Lycurgus

Reactie bestuur op bericht in het Noord Hollands dagblad

Beste Leden van AV Lycurgus,

 

In het Noord Hollands dagblad van 19 mei jl is een artikel verschenen over de herfinanciering van de hal.

 

De titel doet vermoeden dat Lycurgus in financiële problemen verkeerd, maar dat is bezijden de waarheid. De laatste zin in het artikel geeft terecht aan dat Lycurgus een financieel gezonde vereniging is.

 

De herfinanciering van de leningen van de Sporthal is al langere tijd in voorbereiding. In de besprekingen met de Gemeente Zaanstad heeft AV Lycurgus de vraag gesteld of zij bereid waren om mee te werken aan een herfinanciering van de Indoorhal en daar hebben zij mee ingestemd onder bepaalde voorwaarden. In eerste instantie zou de Gemeente garant staan, later is dat veranderd in het direct verstrekken van een hypotheek.

 

Dit geheel conform de terugkoppelingen en verkregen akkoord zoals besproken in de gehouden Ledenvergaderingen. Naast de herfinanciering liep er parallel een traject over de vergoeding van de geleden schade door de bouwfouten van de baan. Die twee spelen hebben inhoudelijk echter geen relatie met elkaar.

 

Zoals ik aangeef is AV Lycurgus een financieel gezonde club die prima aan haar verplichtingen kan voldoen en wil blijven voldoen, en dat is voorzien met de herfinanciering middels een hypotheek op de Indoorhal.

 

Mochten er ondanks dit bericht of andere vragen zijn dan graag contact opnemen met ondergetekende, bvd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Armand Ellsworth

Voorzitter AV Lycurgus

Email: voorzitter@avlycurgus.nl