U bent hier: Nieuws > Bestuur > Bericht uit het bestuur

Bericht uit het bestuur

Beste leden van AV Lycurgus,

In het Noord Hollands dagblad van 5 juni 2021 is een artikel verschenen over de herfinanciering van de indoorhal. De herfinanciering van de leningen van de indoorhal is al langere tijd in voorbereiding.

AV Lycurgus heeft met het realiseren van de indoorhal voor de inwoners van Zaanstad (en daarbuiten) een unieke sportfaciliteit gecreëerd. Het is gebruikelijk dat bij dit soort op het algemeen belang gerichte voorzieningen een garantie wordt verstrekt door de gemeente waarmee de vereniging bij de Bank Nederlandse Gemeenten een hypotheek kan afsluiten. Dit traject is door AV Lycurgus in samenspraak met de gemeente Zaanstad ingezet. Ter ondersteuning van dit traject is een rapport opgesteld door de Stichting Waarborgfonds Sport met betrekking tot gebruik en exploitatie van de indoorhal waarin positief wordt geadviseerd over de herfinanciering. Gemeente Zaanstad heeft aangegeven dat het de voorkeur heeft om een hypotheek direct vanuit de gemeente te verstrekken. Afgelopen donderdag is het verlenen van de hypotheek voor de indoorhal door de wethouder met de gemeenteraad besproken en hiervan wordt op de site van het Noord Hollands dagblad verslag gedaan. 

Als bestuur van AV Lycurgus herkennen we ons niet in het beeld dat uit dit artikel naar voren komt. We hechten er aan om te benadrukken dat AV Lycurgus een financieel gezonde vereniging is; de voorgenomen herfinanciering middels een hypotheek op de indoorhal past in dit beleid.

Mochten er ondanks dit bericht of andere vragen zijn dan graag contact opnemen met ondergetekende, bvd.

Mvg

Armand Ellsworth
Voorzitter AV Lycurgus
Email: voorzitter@avlycurgus.nl