U bent hier: Nieuws > Bestuur > Agenda Algemene Ledenvergadering op 28 november

Agenda Algemene Ledenvergadering op 28 november

Hieronder de agenda en de stukken voor de Algemene Ledenvergadering van 28 november a.s. om 20.00 uur. Het bestuur hoopt jullie allemaal te zien.

Agenda

1. Welkom

• Opening
• Mededelingen en ingekomen stukken

2. Beleidsplan 2019 – 2024

3. Begroting 2023 AV Lycurgus:

• AV Lycurgus,
• Stichting Exploitatie Horeca AV Lycurgus,
• Stichting Atletiek Saendelft (SAS).

4. Stemming begroting 2023 inclusief contributie 2023

Stukken zijn bij de penningmeester op te vragen (penningmeester@avlycurgus.nl).

5. Bestuursverkiezing

• Aftreden: Jaap de Koning en Marcel van Zoelen

• Voorgestelde kandidaten:

     - Secretaris: Astrid van Drunen
     - Penningmeester: Frank Post
     - Voorzitter Jeugd: Almar Diehl
     - Voorzitter Technische Commissie: Mario Isaak
     - Invulling loopgroepen: Paul Kramer

6. Verlenen van décharge en voordracht tot benoeming

7.Ter goedkeuring:
     - Verslag ALV 28 maart 2022 (bijlage)
     - Huishoudelijk reglement (bijlage)

Toelichting: het Huishoudelijk Reglement is aangepast aan de nieuwe statuten

Mutaties op hoofdlijnen: 
- Aanscherping art 6 onderdeel f.
- Aanscherping art 19b
- Aanscherping art 26

8. Uitreiking wisselbekers

Toelichting: tijdens de voorjaarsvergadering zijn herinneringsbekers uitgereikt. Door omstandigheden konden de wisselbekers toen niet worden uitgereikt..

9. Rondvraag