U bent hier: Nieuws > Jeugd > Wisseling coördinatoren en aanpassing structuur pupillen

Wisseling coördinatoren en aanpassing structuur pupillen

Beste ouders en trainers van de AV Lycurgus pupillen,

Onlangs hebben onze AV pupillencoördinatoren Tammy Knopjes en Sabine Graas aangegeven het stokje te willen overgeven. We zijn op zoek gegaan naar opvolgers en hebben daarbij ook gekeken naar de huidige structuur en opzet van de rol van pupillencoördinator. Er is druk overlegd de afgelopen weken en we zijn blij nu de nieuwe opzet en bezetting te kunnen presenteren.

Deze ziet er als volgt uit:

Maurice Bottelier en Karin van Deudekom worden de nieuwe coördinatoren. Maurice zal eerste aanspreekpunt op het veld zijn terwijl Karin de administratie en organisatie voor haar rekening neemt. De indeling van de groepen wordt gemaakt door de coördinatoren in overleg met de (sr) trainers en ook de organisatie naar wedstrijden toe valt in het domein van de coördinatoren. 

Naast twee nieuwe coördinatoren gaan we ook werken met Senior Trainers. Ruud Koenen en Annebel Jaarsma zullen voor het komende jaar deze rol op zich nemen terwijl Maurice Bottelier ook binnenkort start aan de trainersopleiding BBAT3. De Senior trainers coördineren de inzet van de trainers op het veld en werken aan de kwaliteit van de trainingen. Hiervoor gebruiken ze de KNAU leerlijnen en hiervan wordt ook een naar AV Lycurgus vertaalde versie gemaakt. Hiermee zal de structuur worden versterkt en het aanbod van de trainingen beter op elkaar worden afgestemd, dit geeft een belangrijke kwaliteitsimpuls.

We kunnen gelukkig weer een beroep doen op een flinke groep trainers en assistent trainers. Onder leiding van Jan Voorberg is ook een nieuwe groep trainers gestart voor het certificaat BBAT2. Dit past in ons streven om alle trainers binnen de jeugd een opleiding hiervoor te laten volgen.

Hiermee hebben straks alle vrijwel (assistent) trainers een opleiding en een certificaat. De groepsindeling voor de komende periode is bijna definitief en het lijkt erop dat we voldoende trainers op de groepen kunnen zetten.

Tanja van de Plas blijft aan als wedstrijdsecretaris voor de inschrijvingen jeugd en heeft hierin haar waarde ruimschoots bewezen.

Almar Diehl wordt contactpersoon voor nieuwe leden. Nieuwe leden kunnen wij op zaterdag ontvangen en Almar maakt ze wegwijs binnen onze vereniging. Juist in de eerste weken willen we nieuwe leden wat extra aandacht geven omdat we denken dat we hier nog kunnen groeien. We zijn blij dat Almar ons in deze nieuwe rol ons wil helpen.

Plan is dat we per 30 oktober rollen en organisatie gaan overdragen aan de nieuwe ploeg. De voorbereidingen zijn uiteraard al begonnen en er worden al mensen ingewerkt. Tammy en Sabine hebben de afgelopen periode een belangrijke rol vervuld voor AV Lycurgus en daar kwam veel bij kijken. Goed om te zien dat ze dit met veel  enthousiasme hebben gedaan en daar zijn we ze dankbaar voor. We zien ook dat het soms wat veel werd en dat er een behoorlijk verwachtingspatroon van de omgeving is. Door de rollen te splitsen en met een groep van 5 personen te gaan invullen denken we dat we nu een structuur en bezetting hebben waarmee we de volgende stap kunnen maken. We willen graag nog wat groeien in de jeugd van AV Lycurgus in zowel ledenaantal als kwaliteit. Met deze nieuwe ploeg hebben we er het volste vertrouwen in dat we deze stap gaan zetten. Ik wil Tammy en Sabine nogmaals bedanken voor in inzet in de afgelopen periode en wens het nieuwe team veel succes en plezier.

Rene Kemna

Voorzitter Jeugdbestuur AV Lycurgus