U bent hier: Nieuws > Loopgroepen > Nieuwe coördinatoren binnen de loopgroepen

Nieuwe coördinatoren binnen de loopgroepen

Afgelopen donderdag 31 augustus hebben onze coördinatoren Wibo Koning én Peter Smit het sectiebestuur Loopgroepen meegedeeld per 31 december a.s. te stoppen bij AV Lycurgus. Zij zullen niet alleen stoppen met het coördinatorschap, maar ook afscheid nemen als lid van AV Lycurgus. Vanzelfsprekend vinden wij dit zeer spijtig. Beiden hebben vele jaren op een zeer positieve manier bijgedragen aan de sectie Loopgroepen. Verschil van inzicht over de toekomst van de vereniging en de financiële verantwoording heeft hen tot deze drastische stap gedreven.

Hun vertrek heeft uiteraard gevolgen voor de toekomstige organisatie van de loopgroepen binnen AV Lycurgus. Met de recent afgesloten opleiding tot (assistent)trainer is er echter voldoende trainerscapaciteit om de kwaliteit voor de loopgroepen, ook na 1 januari 2018, veilig te stellen. De komende periode zal het sectiebestuur samen met de overige coördinatoren, trainers en het Algemeen Bestuur werken aan een opzet hiervoor. Het toont de kracht van onze vereniging te constateren dat diverse trainers al hebben aangegeven te willen helpen het gat dat Wibo en Peter achterlaten (tijdelijk) in te vullen. De functie van Wibo zal waargenomen worden door Jarl Cotterink en Alice Muller en de functie van Peter door Henk Hollemans en Paul Kramer. Wij zij zeer blij met de bereidheid van genoemde trainers om deze functie op zo korte termijn op zich te nemen. 

Frank Post