U bent hier: Nieuws > Loopgroepen > Looptrainers bijeen met nuttige thema’s

Looptrainers bijeen met nuttige thema’s

Nadat een enquêtecommissie aan alle looptrainers een enquêteformulier had gestuurd en nadat de formulieren waren ingestuurd , werd op zaterdag 26 januari een bijeenkomst gehouden waarbij alle antwoorden en suggesties met elkaar werden gedeeld. Dit met als doel de kwaliteit van het training geven te waarborgen en waar nodig te verbeteren.

Geweldige leuke en zinvolle ideeën en voorstellen passeerden de revue. Tijdens de lunchpauze werd een quiz gehouden welke ging over AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) waar ook de trainers mee te maken hebben.

Verder werden de trainers in vier groepen verdeeld die 4 thema’s welke met meerderheid op het enquêteformulier naar voren kwamen te gaan bespreken. De thema’s bestonden uit:

Thema 1. Het voorbereiden en schema’s ontwikkelen om een (halve) marathon veilig en                                verantwoordt te volbrengen.

Thema 2. Techniektraining en het maken van analyses.

Thema 3. Het ontwikkelen van speciale trainingen.

Thema 4. PR en informatievoorziening.

Nadat de trainers zich over de verschillende thema’s hadden gebogen, werden de uitkomsten hiervan uitvoerig met elkaar besproken.

Het kan niet anders dan dat de Looptrainers bij Lycurgus goed bezig zijn door het trainingsstof en het aanbod actueel te houden. Bijgaande foto de trainers die bij deze belangrijke themadag aanwezig waren.

Cees Zijlstra