U bent hier: Bestuur > Stage

Stage

In 2017 heeft Lycurgus een officiële erkenning gekregen binnen het SBB (Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). Hieruitvolgend is dus ook een nieuw stagebeleid in werking getreden, zoals vastgelegd in het beleidsplan 2017-2018.

Door leerlingen binnen onze vereniging op te leiden, denkt AV Lycurgus het aanbod en de kwaliteit van toekomstige beroepskrachten te vergroten.  Zowel binnen onze eigen vereniging als elders. Goede stageplekken zijn een belangrijke manier om leerlingen voor te bereiden op hun toekomstige taak in het werkveld. Als een leerling zijn of haar stage heeft volbracht, kunnen wij goed inschatten of deze leerling in de toekomst als trainer of trainster binnen onze vereniging inzetbaar zou zijn. Of elders als sportdocent.

AV Lycurgus vindt dit de beste graadmeter bij het afronden van een stage. Stagiairs zorgen bovendien vaak voor een frisse wind binnen de vereniging; door vragen te stellen brengen ze vanzelfsprekendheden aan het licht.

Door uitleg te geven over procedures en regelgeving, blijven we hier zelf ook scherp op. Dit is te zien als taakverrijking van de praktijkbegeleider. Tot slot nemen stagiairs, ondanks dat zij boventallig zijn, werk uit handen van de overige train(st)ers. Daardoor houden deze meer tijd over, die de kwaliteit van de reguliere training te goede kan komen. Bijkomstig voordeel van het aanbieden van stageplaatsen is dat de naamsbekendheid van onze vereniging  vergroot wordt.

Ofschoon de maatschappelijke stage niet meer verplicht is, is het nog steeds mogelijk om je maatschappelijke stage bij Lycurgus te doorlopen. Deze stage dient altijd gemeld te worden bij de stagecoordinator, i.v.m. wettelijke verzekeringen en andere administratieve processen.

Lycurgus kan altijd enthousiaste stagiares gebruiken. Indien je geinteresseerd ben in een stage kun je dit kenbaar maken bij  secretaris@avlycurgus.nl