U bent hier: Loopgroepen

Welkom bij de Sectie Loopgroepen

Op deze pagina vindt u algemene informatie over de Loopsport bij AV Lycurgus

Lycurgus is een vereniging die zich naast de georganiseerde wedstrijdatletiek inzet voor de loopsport.  De loopsport bestaat uit de onderdelen Running, Nordic Walking, Sportief Wandelen, Runningtherapie en Start to Run. De ervaring leert dat lopen in een groep meer stimuleert dan alleen lopen, vooral als de weersomstandigheden wat minder uitnodigen. Er wordt het hele jaar door onder leiding van ervaren en gediplomeerde looptrainers getraind. De doelstelling is het op een leuke manier bevorderen van de loopprestaties van een brede groep (hard)lopers.

Trainers 

Er wordt onder leiding van gediplomeerde Atletiekunie-trainers getraind.

Zij doen regelmatig mee aan bijscholingen om up to date te blijven en om de trainingen zo goed, sportief, veilig, leuk en gezellig mogelijk te maken.
Er wordt getraind onder leiding van 6 coördinatoren:

Sjaak Betjes                  (’s avonds) 13 km/uur en harder

Annet Hartnack             ('s avonds) 11,5km/uur tot 13km/uur

Alice Muller                   ('s avonds) 10 km/uur tot 11,5km/uur

Henk Hollemans/           ('s avonds) tot 10 km/uur
Paul Kramer 

Cees Zijlstra                  ('s morgens) alle snelheden

Annet Hartnack             (zaterdagmorgen en 's avonds) alle snelheden

Jan Velt                        (Nordic Walken en Sportief Wandelen)

Bij elke trainingscoördinator zijn 4 á 5 subgroepen, zodat het tempo per groep  geleidelijk oploopt en er voor iedereen qua snelheid en afgelegde afstand een bijpassende groep is.

Henk en Paul vangen in eerste instantie tevens de nieuwe leden op en deelt ze in bij de groep die bij hen past. Het intakegesprek met nieuwe leden wordt gedaan door de coördinator in wiens groep hij of zij wordt ingedeeld.

Zaterdags wordt er onder de leiding van Annet Hartnack getraind om 09.30 uur, afwisselend op de baan, de weg en in de duinen.

De zaterdagtraining is een mooie, aanvullende training op de trainingen die op de dinsdag- en donderdagavond plaatsvinden. Bij de zaterdagtraining loop je niet in een vaste groep, maar kun je zo snel lopen als je wilt. Na het inlopen vormen zich vanzelf groepjes die hetzelfde tempo lopen. De (assistent) trainers sluiten zich dan bij de verschillende groepen aan. 

De training begint om half tien vanaf de baan. Behalve op de eerste zaterdag van de maand. We lopen dan in de duinen en starten dan om half tien vanaf de parkeerplaats bij Johanna's Hof (Bakkum). De laatste zaterdag van de maand is een baantraining, we besteden dan specifiek aandacht aan looptechniek en een (speels) intervalprogramma. De andere trainingen zijn meestal duurtrainingen. 

Aan het eind van het jaar sluiten we het jaar af met een speciale verrassingstraining.

Een intervaltraining bestaat uit het lopen van herhalingen in een hogere snelheid op een bepaalde afstand, bijvoorbeeld 5 x 400m versnellen, (sneller dan je tempo bij een weg- of duintraining) en tussen de versnellingen, 200 m rustig lopen. Het principe is: hoe korter de afstand - hoe hoger de snelheid - met een actief herstel (wandelen of dribbelen)

Een duurtraining is in een gelijkmatig tempo een bepaalde afstand lopen. Waarbij het van belang is dat (je leert) het tempo tot het eind vast te houden.

De vaste (assistent) trainers van de zaterdaggroep zijn Alice Muller, Ton Spaan en Reina Vlietstra. Reina zorgt voor de instroom van de Start to Runners. Een aantal andere (assistent) trainers zijn regelmatig ook beschikbaar. In maart en september begint het Start to Run Programma van 7 weken.

Cees Zijlstra is verantwoordelijk voor de training op dinsdag- en vrijdagochtend en voor de deelnemers aan Runningtherapie.

Ook is er trainingsgelegenheid op maandagavond van 20.00 – 21.00 uur onder leiding  van Gré Beunder.

Trainingen

In het winterseizoen,wordt er op dinsdag- en donderdagavond op de baan (intervaltraining) of op de weg getraind. Deze trainingen beginnen om 19.15 uur en eindigen tussen  20.30 en 21.00 uur.

Het clubblad en de website (www.avlycurgus.nl) vermelden het  trainingsschema.
Bij de trainingen langs de openbare weg is een lichtgevend hesje EN een lampje verplicht.

In het zomerseizoen wordt er door alle loopgroepen op dinsdagavond in het bos- en duingebied getraind.

Deze training begint om 19.15 uur met gezamenlijk inlopen naar een open  plek waar warming-up oefeningen worden gedaan. Na deze oefeningen nemen de trainers hun groep mee, verdelen deze soms in subgroepen en met behulp van de vele (assistent-)trainers wordt het trainingsprogramma afgewerkt.

Kijk voor de data en locatie onder het kopje bos- en duintraining.

Op de dinsdag- en donderdagavond (18:45-19:00) en de zaterdagochtend (9:00-9:15) is er de mogelijkheid om voorafgaand aan de training mee te doen aan oefeningen in het krachthonk om de core-stability te verbeteren (het BBBB-kwartier, ook wel: buikspierkwartier). Als er in de duinen getraind wordt (op dinsdag tijdens het duinseizoen en op zaterdag de eerste van de maand) is er geen BBBB-training.

Na elke training op het Lycurgus complex is er gelegenheid om te douchen en is de kantine open om na te praten en een bakje koffie, thee of sportdrank te drinken. Dit is niet mogelijk na een duintraining.

Ben je geïnteresseerd dan is het mogelijk om gedurende één maand gratis aan de trainingen mee te doen. Daarna beslis je of je lid wordt van onze vereniging.

Bos- en duintraining

De bos- en duintrainingen op de dinsdagavond starten op 10 april. De laatste duintraining van het seizoen is op dinsdagavond 18 september.

De trainingen zijn in Heemskerk; de laatste dinsdagavond van de maand trainen we in Bakkum.

Heemskerk: verzamelen op het parkeerterrein het Kraaiennest (tegenover de Patatoloog).

Bakkum: verzamelen op het parkeerterrein bij Johanna’s Hof.

⇒ Aanvang training: 19:15 uur

De groepen van Henk Hollemans/Paul Kramer en van Alice Muller starten met gezamenlijk inlopen. Op een vast punt worden de warming-up oefeningen gedaan, zodat de eventuele laatkomers de groep kunnen vinden. De groepen van Annet Hartnack en Sjaak Betjes starten direct met hun trainingen.

⇒ Einde training:  ± 20:45 uur

Beginnende lopers: je bent van harte welkom als je 5 kilometer aan één stuk kunt lopen. Zo niet, overleg dan even met de trainers of er een begeleider beschikbaar is.

Belangrijk: vooral bij warm weer is het raadzaam om water mee te nemen tijdens de training. Heupbelten met flesjes zijn hiervoor in elke goede sportzaak te koop. Neem voor na de training drinken/fruit mee; neem ook droge kleding mee om het snel afkoelen te voorkomen.

Vervoer: probeer zoveel mogelijk met elkaar mee te rijden. Dat is gezellig, milieubewust, het stimuleert om te gaan trainen en het voorkomt parkeerproblemen.

Persoonlijke duinkaart: iedereen dient een persoonlijke duinkaart bij zich te hebben. Deze is te bestellen via www.pwn.nl (puur Natuur/ jaarkaartbestellen).

Donderdagavond trainingen: aangezien we allemaal op de dinsdagavond in de duinen trainen zullen we in verband met de drukte op donderdagavond per groep op de weg of op de baan trainen gedurende het duinseizoen. In onderstaand schema staat welke groep op donderdagavond op de weg traint.

 

Andere activiteiten

De sectie Loopgroepen organiseert jaarlijks een aantal loopevenementen die bij onze atletiekbaan van start gaan . Afhankelijk van de trimloop kan een afstand van 1 of 2 km voor de jeugd of een afstand van 5, 10 ,16 of 21km voor de volwassenen worden gelopen.

De sectie Loopgroepen verleent zijn medewerking aan:

“De Loop voor Hoop” in Wormer
De Luilakpolderloop in Jisp
“Start to run trainingen”. Zie ook Start to Run

Mogelijkheid tot extra trainingen voor  eigen leden voor de Dam tot Damloop welke medio september wordt gehouden.

Organisatie van een reis naar een prestatieloop in buitenland of in Nederland.

Voor ledenadministratie en inlichtingen kunt u zich wenden tot Carla Vet tel: 075-6288985

Tips voor de hardloper

  • Ademhaling,   klik hier
  • Schoeisel,       klik hier
  • Sportkleding,  klik hier
  • Tips voor beginners, klik hier