U bent hier: Algemeen > Club van 50

Club van 50

De club van 50 bestaat uit mensen die, alleen of gezamenlijk, jaarlijks een donatie doen van minimaal 50 euro aan de club van 50. De club van 50 bepaalt daarbij jaarlijks waar het geld aan besteed wordt waarbij het uitgangspunt is dat het ten bate van de gehele vereniging dient te komen. Voorstellen kunnen worden gedaan door leden van de club van 50, maar ook door het dagelijks bestuur. Zo kunnen bijvoorbeeld voorzieningen en/of materialen voor de club gefinancierd worden of kan er een bijdrage aan speciale activiteiten worden gegeven.  
Indien u lid wordt van de club van 50, wordt u naam weergegeven op het digitale sponsorbord in de kantine en opgenomen in de overzichtslijst op de website. Tevens wordt tweejaarlijks een bijeenkomst gehouden waarbij bij een van de bijeenkomsten, financiële verantwoording aan de leden wordt gegeven.

Wilt u zich opgeven voor de Club van 50 dan kunt u contact met ons op te nemen via Anjo Galiart, telefoon 0251-320622 of email


 

A. de Boer

M. Wijnstra-Kramer

 

G. Winter

 

G. Hoogmoed

 

I. Rouwendaal

 

I. Jonker

 

M. Holstvoogd

 

W. en M. Rothuizen

 

J. Souverein

 

Familie de Jonge

 

K. Merks

 

D. Neefkes

 

C. en R. Zijlstra

 

C. Koppelaar

 

D. Jonker

 

Familie Ellsworth

 

J. Duijn

 

A, Engel en M. Nederhand

 

K.van den Berge

 

M. de Wilde 

 

J. de Leeuw

   

J .Woud

 

A. van den Berge

 

J. Schaak

 

Fam. Blanson-Henkemans

 

A.Engel 

 

Fr. Post

 

P. van Gelderen

 

Familie Veraart

 

M. en H J. Haverkort

 

W. van Gelderen

B. Neelen

 
P. Rot
B .Groot
A. Galiart
Fam van Deudekom
N. Krijgsman
R .Stam
Fam Beunder
T v.d. Laan
W. Jongeneel
H .Fiere
W.P. van Eck
A. Lieuwen-Carpentier
T. Link
J. Woud
W. van der Velden