U bent hier: Nieuws > Bestuur > Najaars Ledenvergadering

Najaars Ledenvergadering

Op 27 november heeft de Najaar Ledenvergadering plaats gevonden.
De vergadering startte met een bijzondere gebeurtenis.
De burgemeester van Zaanstad Jan Hamming, trad naar voren. Dick Neefkes werd benoemd tot erelid van Lycurgus en Jan Schaak ontving een Koninklijke onderscheiding.

   

Verder gaf de voorzitter aan, dat het bestuur bezig is het beleidsplan 2019-2024 te actualiseren voor de jaren 2025-2029 in samenspraak met een aantal leden en zal in de Najaarsvergadering van november 2024 aan de leden worden voorgelegd ter goedkeuring.

Voorts werd de begroting voor 2024 goedgekeurd met de daarbij behorende contributies.

De vergadering werd besloten met een interactief gedeelte, waarbij de aanwezigen onderwerpen konden aandragen ter discussie.